Forum      EUROPA QUO VADIS 2017      Inspiracje do dyskusji

Inspiracje do dyskusji


Inspiracje dla czwartej wrocławskiej Konferencji

Jedną z wielkich inspiracji dla dzisiejszej Europy powinno być polskie doświadczenie historyczne oraz jej wkład w rozwój Europy w XX wieku.

I. Inspiracja Pierwsza
Historyczna praca Ojca Świętego Jana Pawła II - "Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci", była pierwszą inspiracją do powstania Programu Europa Quo Vadis? Jest też naturalną inspiracją do czwartej konferencji Dolnośląskiej.

II. Inspiracja Druga
Działalność kard. Bolesława Kominka i jego europejska perspektywa stworzyło społeczną akceptację dla pojednania polsko-niemieckiego.To właśnie „Orędzie” – główna inicjatywa abp. Kominka – pozostało dokumentem najmocniejszym, najsilniej oddziaływającym na opinię społeczną. Jego dokonania to historia tego, jak można znajdować wyjście w sytuacji niemal beznadziejnej, a tak było w latach 60. XX wieku w obszarze relacji polsko-niemieckich.To także pewien sposób myślenia o Europie jako wspólnocie wolnych narodów, budującej przyszłość bez przemilczania trudnej historii i pomimo jej obciążeń.Jest to też myśl europejska, inspirowana tradycją chrześcijańską – podobnie jak u Schumana, de Gasperiego czy innych „ojców Europy”. Stworzona przez kardynała Kominka wizja pojednania polsko-niemieckiego tworzy do dziś dobrą perspektywę do dyskusji o współpracy pomiędzy narodami europejskimi. W roku 1989  "Solidarność" znicowała pokojową rewolucję. W jej rezultacie nastąpił rozpad imperium i bloku sowieckiego. Konsekwencje były globalne, które budziły wielkie nadzieje. W 2009 roku przed siedzibę Bundestagu w Berlinie został odsłonięty w Berlinie pomnik upamiętniający zasługi "Solidarności"z wyrytym napisem"Dla upamiętnienia walki Solidarności o wolność i demokrację oraz wkładu Polski w ponowne zjednoczenie Niemiec i polityczną jedność Europy".

III. Inspiracja Trzecia
Działalność prof. Antoniego Kuklińskiego i związanego z nim Invisible College. Obszar ten opisany jest książce "In Search for New Paradigfms" (PTE 2013). Pełen tekst dostępny jest do pobrania z Biblioteki Fundacji www.forum.pl kliknij aby pobrać plik 

IV. Inspiracja Czwarta
Czwartą inspiracją są najważniejsze polityczne i społeczne wydarzenia po roku 2013. Są wśród nich procesy dające Europie i Cywilizacji Atlantyckiej nadzieję. Jednak w większość są to niestety zagrożenia i ryzyka, które mogą doprowadzić do upadku europejskiej cywilizacji. Są to przede wszystkim: zerwanie ciągłości cywilizacyjnej,utopia wolnego rynku, sektor finansowy bez nadzoru, pułapka  unii monetarnej, polityka imigracyjna.Nie można też już dłużej unikać egzystencjonalnych dla Europejczyków pytań.

a. Legalizacja zła jako droga do  cywilizacyjnej i biologicznej zagłady Europy
To zamach na wolność religijną, wolność sumienia,  małżeństwo i rodzinę a przede wszystkim na ochronę życia i godności człowieka.  

b. Państwo prawa a niezmienniki cywilizacyjne łacińskiej
Państwo prawa dąży do dominacji nad niezmiennikami cywilizacyjnymi i je marginalizuje. Należy więc zwrócić uwagę, że system prawny nie jest samoistny co wynika z twierdzeń odkrytych w 30 - tych  latach XX wieku przez Kurta Goedla. Pytany o ten problem profesor Mieszko Tałasiewicz  odpowiedział "żaden system nie jest samoistny, zbioru jego zasad operacyjnych nie da się wykazać odnosząc się tylko do tego, co jest wewnątrz systemu; należyte zasady odnieść także do zewnątrz; każdy system jest niezupełny"[1].

c. Brak wizji strategicznej dla Europy w XXI stuleciu
Kryzys idei europejskiej identyfikowany jest dzisiaj przez wielu analityków i obserwatorów. Europejczycy coraz wyraźniej dostrzegają, że Unia Europejska nie jest w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom. Europa nie ma wizji strategicznej wyznaczającej cele i metody działania na arenie globalnej. Europejskie społeczeństwa muszą wziąć odpowiedzialność za poszukiwanie dróg wyjścia z tej sytuacji poprzez nadanie projektowi europejskiemu  nowej dynamiki w szczególności w obszarze wyłonienia nowych elit.

d. Kryzys bezpieczeństwa,  pułapka imigracji i terroryzmu w Europie;
Odejście od podstawowych celów UE - zapewnienia bezpieczeństwa Państwom i obywatelom jest fundamentalnym zagrożeniem dla istnienia cywilizacji europejskiej. Liberalne ustawodawstwo w części krajów starej Europy pozwala na daleko idące zmiany i wprowadza zagrożenie dla życia i godności  człowieka. Poza oczywistymi zagrożeniami wynikającymi z terroryzmu, widoczny jest także brak solidarności i bezpieczeństwa energetycznego Europy. Funkcjonuje generalna opinia wskazująca, iż to Niemcy zainicjowały kryzys migracyjny w XXI wieku. Jednak przesłanki tego kryzysu widoczne są od dziesięcioleci, odkrywają one jednocześnie słabość europejskich elit, które nie rozumieją istoty procesu imigracyjnego oraz jego konsekwencji dla cywilizacji Europejskiej.

e. Rola  Niemiec  w  kryzysie UE;
Konieczne jest nowe podejście do problemu wskazania przyczyn i sprawców kryzysu europejskiego. Nie da się już dłużej unikać trudnej odpowiedzi na pytania jaka jest rola i odpowiedzialność Niemiec w obecnym kryzysie UE. Konieczne jest nowe podejście do problemu wskazania przyczyn i sprawców kryzysu europejskiego.Szerzej na ten temat traktują m. in.:
* PublikacjeAnatolaKaletskyego (m. in. It’s time to turn tables on Germany, International Herald Tribune, June 21, 2012),
* Hans-OlafHenkel, JoachimStarbatty, Niemcynakozetkę!,KurhausPubllishing, Warszatwa 2016,
* Hans-Werner Sinn, The Euro Trap: On Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs, Oxford University Press, 2014,
* Stefana Kawalec, Ernest Pytlarczyk, Paradoks Euro, Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?,Poltext, Warszawa 2016,
* Tezy GeorgaMilbradta - Forum 2011 i Quo Vadis Europa 2012.
 
f. Prezydentura Donalda Trumpa;
Wpływ polityki Prezydenta DonaldaTrumpa na kształtowanie się nowego porządku globalnego. Ryzyka i szanse wynikające z tego procesu. Doskonałym przykładem i rozwinięciem tego wątku jest przemówienie jakie Prezydent Trump wygłosił podczas wizyty w Polsce 6 lipca 2017 roku. Prezydent Trump podkreślał, że  konieczne jest zaangażowanie wspólnoty euroatlantyckiej w celu obrony naszej cywilizacji łacińskiej. Pełen tekst przemówienia znajduję się tutaj: http://edition.cnn.com/2017/07/06/politics/trump-speech-poland-transcript/index.html
 
g. Pomysł Europy wielu prędkości 
Europa wielu prędkości może spowodować trwałą / strukturalną peryferializacjądu-zej części państw UE. Mechanizmy wspólnej waluty utrwalać będą procesy ich peryferializacji. W krajach tych opłacać się będzie tani import i stosunkowo łatwy kredyt a w drugą stronę trudny eksport a produkcja na własny rynek będą nieopłacalne (przypadek Grecji). W rezultacie UE, jako całość się osłabi.  Nasilą się procesy i naciski dezintegracyjne. Koncepcja ta w swojej istocie jest protekcjonizmen ograniczający między innymi swoboda przed-siębiorczości i swoboda świadczenia usług. Wspólny rynek i konkrencyjność zostaną ograniczone. 


[1] Wypowiedź prof. Mieszka Tałasiewicz przytaczam na podstawie zapisu Philipa Earl Steele "Nawrócenie i chrzest Mieszka I" 
 
Aktualności z Forum

Obchody 81. rocznicy ogłoszenia PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA
Rodzina Rodła we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Oświaty i wychowania we Wrocławiu zapraszają 10 marca 2019 na Ostrów Tumski we Wrocławiu na obchody 81. rocznicy ogłoszenia PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA...
Zaproszenie na II Międzynarodowy Kongres „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”
Poniżej publikujemy zaproszenie na II Międzynarodowy Kongres "Europa Christi" „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II” oraz list ks. inf. Ireneusza Skubisia przybliżający ideę ruchu "Europa Christi"...
starsze wiadomości


Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej


Newsletter

Podaj swój adres e-mail, żeby otrzymywać najnowsze informacjeInformacje


Forum
DCG
Nasi Partnerzy
Współorganizator i Gospodarz Europa Quo Vadis 2017
          
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

 

 Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

Copyright © 2009 Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: Bizzit