Forum      EUROPA QUO VADIS 2017      Koalicja Eurenesans na rzecz odnowy Europy

Koalicja Eurenesans na rzecz odnowy Europy


 I. Deklaracjaw sprawie zawiązania Koalicji Eurenesans na Rzecz Odnowy Europy w XXI wieku

Motto
„Dzieje ludzkości są widownią koegzystencji dobra i zła,
w której "dobro wyznacza granice dla zła"
                                                                                                                                                                             I.                         
Istotnym elementem polskiego dorobku historycznego i kulturowego w XX wieku jest prekursorskie dzieło kardynała Bolesława Kominka na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. W historycznym Orędziu z 1965 roku polscy biskupi podkreślali wielowiekowy wkład Polski w kształtowanie Europy. Zwracali uwagę, iż bogactwo kultury europejskiej bierze się z ciągłej wymiany dzieł i myśli między narodami. Orędzie zwrócone było przeciwko Żelaznej Kurtynie i podziałowi Europy przez sowiecki imperializm. Kilkanaście lat później kardynał Karol Wojtyła wybrany został papieżem, zaś w Polsce powstała „Solidarność” – największy wolnościowy ruch w historii Europy. Jego konsekwencje były globalne (rozpad Imperium Sowieckiego) i budziły wielkie nadzieje. Przed siedzibą Bundestagu w Berlinie stoi pomnik upamiętniający zasługi "Solidarności" w obaleniu komunizmu w Europie, na którym widnieje napis "Dla upamiętnienia walki Solidarności o wolność i demokrację oraz wkładu Polski w ponowne zjednoczenie Niemiec i polityczną jedność Europy".  Po pięćdziesięciu latach od napisania Orędzia narody naszej części Europy są wolne, posiadają suwerenne państwa i współtworzą rzeczywistość Wspólnej Europy.
                                                                                                                                                               II.                         
Kryzys idei europejskiej identyfikowany jest dzisiaj przez wielu analityków i obserwatorów. Europejczycy coraz wyraźniej dostrzegają, że Unia Europejska nie jest w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom. Europejskie społeczeństwa i ich elity muszą wziąć odpowiedzialność za poszukiwanie dróg wyjścia z tej sytuacji i podjęcie próby nadania projektowi europejskiemu nowej dynamiki.  
                                                                                                                                                             III.                         
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość (dalej Inicjatorzy) pragną wraz z zaproszonymi wspólnotami i osobowościami wspólnie podjąć Grę o Europę w kontekście wyzwań cywilizacyjnych, jakie stoją przed nią w XXI wieku. Dlatego Inicjatorzy podejmą następujące działania na rzecz procesu społecznego i intelektualnego wsparcia nowego odrodzenia Europy:

1. Zaproszenie do współpracy osób i organizacji dążących do kreowania europejskiego rozwoju z poszanowaniem chrześcijańskiej tożsamości cywilizacyjnej naszego kontynentu i odbudowania zdolności wspólnoty europejskiej do stawiania czoła globalnym wyzwaniom współczesności i przyszłości, a w szczególności do adekwatnej odpowiedzi na zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i społeczeństw.
2. Stworzenie międzynarodowej sieci wspólnot i osobowości pod hasłem Koalicja  Eurenesans na rzecz odnowy Europy  (dalej Koalicja Eurenesans lub Eurenesans)
3. Wznowienie Programu Europa Quo Vadis? poprzez zorganizowanie w dniach 22 do 23 września 2017 międzynarodowej konferencji Gra o Europę XXI wieku: Renesans czy bankructwo Europy?
                                                                                                                                                                    IV.             
Europa XXI wieku stoi w obliczu dramatycanego wyboru "być lub nie być?" ("to be or not to be?"). Wybór ten warunkują odwaga cywilna i integralność moralna Europejczyków. Jest on również signum temporis(znakiem czasu), który inspiruje, abyproklamowaćtą Deklarację.               

Oczekujemy na Państwa komentarze i dyskusję na temat powyższej propozycji Deklaracji.

II. Inicjatorzy Koalicji Eurensans
 
Misją Dolnośląskiej  Fundacji Rozwoju Regionalnego jest inicjowanie i rozwijanie dialogu społecznego jako alternatywy dla walki politycznej. Celem jest wskazywanie wyzwań, których rozwiązanie będzie miało kluczowy wpływ na przyszłość Dolnego Śląska, Polski i Europy.W roku 2009 podczas obrad Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej poświęconego pojednaniu polsko-niemieckiemu odbyła się dyskusja o przyszłości Europy oraz został opublikowany Manifest Europa Quo Vadis? W kolejnych latach Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego zorganizowała trzy międzynarodowe konferencje Europa Quo Vadis? Ich pomysłodawcą i animatorem był śp. prof. Antoni Kukliński. W latach 70-tych ubiegłego wieku  powstał  Invisible College[2]: międzynarodowa wspólnota złożona z około 100 ekspertów. Jej podstawowym zadaniem jest poszukiwanie paradygmatu cywilizacyjnego dla Europy XXI wieku. Paradygmatu na miarę dziejowych wyzwań dnia dzisiejszego i przewidywalnej przyszłości Starego Kontynentu.
 
Ośrodek Pamięć i Przyszłość powstał w 2007 roku we Wrocławiu. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest badanie, dokumentowanie, opracowywanie i upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego stworzonego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. W 2016 roku swoją działalność zainaugurowało Centrum Historii Zajezdnia. W historycznej zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej, gdzie w 1980 r. rodziła się Solidarność, społeczeństwo obywatelskie i współczesna tożsamość Wrocławia, otwarta została wystawa poświęcona dziejom powojennego Wrocławia i jego mieszkańców. Centrum Zajezdnia jest również miejscem spotkań i dyskusji o najważniejszych wyzwaniach i problemach stojących współcześnie przed Wrocławianami i Polakami.
 

 
[1]Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo ZNAK Kraków 2005
[2]Dorobek Invisible College w latach 1971 do 2007 zostałopisanyw  "The Individuality of a Scholar and Advancement of Social Science. The Scholarship of Antoni Kukliński. 
 
Aktualności z Forum

Obchody 81. rocznicy ogłoszenia PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA
Rodzina Rodła we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Oświaty i wychowania we Wrocławiu zapraszają 10 marca 2019 na Ostrów Tumski we Wrocławiu na obchody 81. rocznicy ogłoszenia PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA...
Zaproszenie na II Międzynarodowy Kongres „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”
Poniżej publikujemy zaproszenie na II Międzynarodowy Kongres "Europa Christi" „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II” oraz list ks. inf. Ireneusza Skubisia przybliżający ideę ruchu "Europa Christi"...
starsze wiadomości


Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej


Newsletter

Podaj swój adres e-mail, żeby otrzymywać najnowsze informacjeInformacje


Forum
DCG
Nasi Partnerzy
Współorganizator i Gospodarz Europa Quo Vadis 2017
          
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

 

 Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

Copyright © 2009 Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: Bizzit