Forum      Historia Forum      Forum 2013

Forum 2013


Rok 2013 -  „Zakorzenienie przezwycięży kryzys”
 
Zakorzeniony i rodziny biznes był jednym z głównych tematów obrad. Dyskutowali naj-wybitniejsi specjaliści od tej problematyki w  skali  kraju (m.in. prof. Andrzej Blikle, pfor, Krzysztof Safin, dr Adrianna Lewnadowaska) co pozwoliło  lepiej zrozumieć problemy związane z prowadzeniem i rozwojem tej formy aktywności gospodarczej. W szczególności pokazała ona konieczność życzliwszego do niej stosunku władz lokalnych, które ciągle bardziej zainteresowane są przyciąganiem kapitału zewnętrznego niż rozwojem i promocją przedsiębiorczości własnych obywateli.
 
Inne dyskusje dotyczyły kolejnych ważnych i aktualnych problemów rozwoju naszego re-gionu.  Dużo uwagi  poświecono  relacjom  Dolnego  Śląska  z  jego  południowym  sąsia-dem  –  Republiką  Czeską. 
 
W przeciwieństwie do relacji na zachodniej granicy, gdzie duża aktywność programów transgranicznych  napędzana  jest  przez  wy-raźną  różnicę  potencjału  po  obu  stronach  (łatwiej  jest  identyfikować i wykorzystywać pojawiające się szanse), relacje polsko-czeskie są znacznie mniej dynamiczne. Przeszkodę stanowią problemy infrastrukturalne (słabość połączeń transportowych), fizjograficzne (górska granica w sposób naturalny ogranicza wza-jemne kontakty)  ale  też kulturowe. Funkcjo-nujące po obu stronach stereotypy sąsiadów nie zachęcają do wzajemnych relacji społecz-nych i biznesowych. 
 
Jasną stronę stanowi aktywność lokalna, przede wszystkim w ramach euroregionów Nysa i Glacensis, ale zdecydowana poprawa zależy od inten-sywnych działań w zakresie  zmiany nastawień i poprawy połączeń  transportowych.  Pewną  szansę  stanowi  tutaj  nacisk  położony  na  strategię  rozwoju  województwa związaną z  subregionem  sudeckim. Problemu rozwoju Sudetów nie da się bowiem rozwiązać bez ścisłej współpracy z południowymi sąsiadami (widać to szczególnie wyraźnie w odniesieniu do Ziemi Kłodzkiej).  Innym, ciągle niewykorzystanym atutem jest współpraca przy żeglugowym zagospodarowaniu i wykorzystaniu Odry.
Należy odnotować że była to XV - jubileuszowa edycja obrad DFPiG
 

 
Aktualności z Forum

Obchody 81. rocznicy ogłoszenia PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA
Rodzina Rodła we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Oświaty i wychowania we Wrocławiu zapraszają 10 marca 2019 na Ostrów Tumski we Wrocławiu na obchody 81. rocznicy ogłoszenia PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA...
Zaproszenie na II Międzynarodowy Kongres „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”
Poniżej publikujemy zaproszenie na II Międzynarodowy Kongres "Europa Christi" „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II” oraz list ks. inf. Ireneusza Skubisia przybliżający ideę ruchu "Europa Christi"...
starsze wiadomości


Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej


Newsletter

Podaj swój adres e-mail, żeby otrzymywać najnowsze informacjeInformacje


Forum
DCG
Nasi Partnerzy
Współorganizator i Gospodarz Europa Quo Vadis 2017
          
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

 

 Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

Copyright © 2009 Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: Bizzit