Forum      Historia Forum      Narodziny idei

Narodziny idei


Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze zrodziło się w ogniu dyskusji o podmiotowości i kształcie samorządności Dolnego Śląska. I choć z upływem lat formuła Forum uległa znacznemu rozszerzeniu, to do dziś spotkania w Krzyżowej stanowią istotne Forum debaty poświęconej fundamentalnym zagadnieniom regionu.  

Idea Forum nie przypadkiem zrodziła się na przełomie XX i XXI wieku – w okresie bezpośrednio poprzedzającym akcesję Polski do Unii Europejskiej i reformy samorządowej konstytuującej Dolny Śląski jako jeden organizm wojewódzki.

Porozumienie o powołaniu Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego sygnowali 7 maja 1999 jego pomysłodawcy: prof. Jan Waszkiewicz, pierwszy marszałek Województwa Dolnośląskiego, nauczyciel akademicki, w okresie PRL opozycjonista i wydawca prasy podziemnej oraz Janisław Muszyński, pierwszy niekomunistyczny wojewoda wrocławski po 1989 r., przedsiębiorca, animator organizacji biznesu na Dolnym Śląsku.

Od samego początku główną misją Forum było inicjowanie i podtrzymywanie dialogu między różnymi dolnośląskimi środowiskami na tematy istotne dla rozwoju regionu, zwłaszcza kręgów gospodarczych i politycznych. Służy to kształtowaniu się długoterminowej strategii rozwoju Dolnego Śląska. Uczestnicy Forum wypracowują wspólne stanowisko w najważniejszych dla rozwoju regionu zagadnieniach, m.in. społecznych, politycznych i gospodarczych.

Niezmienne pozostały także podstawowe zasady debatowania w pałacu w Krzyżowej.
Spotkania Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego toczą się na sesjach plenarnych i w grupach roboczych. DFPiG może przyjmować stanowiska skierowane do zainteresowanych środowisk, opinii publicznej oraz władz samorządowych i państwowych.

Trzecim wyróżnikiem Forum jest od samego początku idea całkowitej niezależności. Czyni ona możliwymi debaty na tematy istotne, lecz budzące kontrowersje lub nieznajdujące się w danym momencie w centrum zainteresowania władz i opinii publicznej. Przesłaniem Forum nie było nigdy uleganie intelektualnym modom, lecz kreowanie nowych kierunków w debacie publicznej oraz debata o zagadnieniach wykraczających poza bieżący kontekst sytuacji politycznej i ekonomicznej – takich na przykład jak debata Quo Vadis Polonia? Poświęcona opracowaniu koncepcji rozwoju Polski na najbliższe pół wieku.

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze jest całkowicie samofinansującym się przedsięwzięciem prywatnym – działa na zasadach zbliżonych do słynnego Forum w szwajcarskim Davos.

Dotychczas odbyło się trzynaście edycji Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej:
 
rok 1999 - Strategia rozwoju Dolnego Śląska
rok 2000 - Bezrobocie i rynek pracy na Dolnym Śląsku
rok 2001 - Wiedza - instrument kształtowania przyszłości regionu
rok 2002 - Europejska przyszłość Dolnego Śląska
rok 2003 - Jak zmniejszyć dystans dzielący Dolny Śląsk od Unii Europejskiej
rok 2004 - Kapitał społeczny Dolnego Śląska
rok 2005 - Dolny Śląsk obszarem wolności
rok 2006 - Dolny Śląsk 2020 - dobre miejsce do życia
rok 2007 - Kreatywny Dolny Śląsk ku kreatywnej Europie
rok 2008 - Dolny Śląsk w perspektywie zmian pokoleniowych
rok 2009 - Dolny Śląsk – ziemia polsko-niemieckiego pojednania
rok 2010 - Technika i technologia – impulsy rozwojowe
rok 2011 - Dolny Śląsk na mapie Europy
Aktualności z Forum

Obchody 81. rocznicy ogłoszenia PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA
Rodzina Rodła we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Oświaty i wychowania we Wrocławiu zapraszają 10 marca 2019 na Ostrów Tumski we Wrocławiu na obchody 81. rocznicy ogłoszenia PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA...
Zaproszenie na II Międzynarodowy Kongres „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”
Poniżej publikujemy zaproszenie na II Międzynarodowy Kongres "Europa Christi" „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II” oraz list ks. inf. Ireneusza Skubisia przybliżający ideę ruchu "Europa Christi"...
starsze wiadomości


Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej


Newsletter

Podaj swój adres e-mail, żeby otrzymywać najnowsze informacjeInformacje


Forum
DCG
Nasi Partnerzy
Współorganizator i Gospodarz Europa Quo Vadis 2017
          
Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

 

 Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

Copyright © 2009 Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wykonanie: Bizzit